Kadencja 2014-2018

(646) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie przedstawienia wykazu ulic na Osiedlu nr 4 "Za Barwą", które posiadają kanalizację deszczową.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości