Kadencja 2014-2018

(645) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wyrównania i zasypania tłuczniem zadoleń na terenie Osiedla nr 4 "Za Barwą".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości