Kadencja 2014-2018

(644) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie sfinansowania przez OPS w Mosinie podwieczorka dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości