Kadencja 2014-2018

(643) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie wycięcia krzewów wrastających w drogę w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości