Kadencja 2014-2018

(642) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa na placu zabaw w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości