Kadencja 2014-2018

(639) Wniosek radnej Wiesławy Mani oraz radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie likwidacji słupków znajdujących się na ul. Gałczyńskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości