Kadencja 2014-2018

(638) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie załatania dziury w jezdni ul. Leśnej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości