Kadencja 2014-2018

(637) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przestawienia kosza na psie odchody, znajdującego się na terenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości