Kadencja 2014-2018

(636) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie oczyszczenia studzienki na ul. Nadleśnej w Krośnie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości