Kadencja 2014-2018

(635) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie naprawy dziury w jezdni ul. Krosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości