Kadencja 2014-2018

(634) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie odtworzenia drogi w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości