Kadencja 2014-2018

(633) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi w Żabinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości