Kadencja 2014-2018

(632) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zabezpieczenia dziury w jezdni ul. Krosińskiej oraz utwardzenia tłuczniem ul. Orzechowej w Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości