Kadencja 2014-2018

(630) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ilości odebranych odpadów z nieruchomości zamieszkałych w styczniu 2017 r.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości