Kadencja 2014-2018

(629) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji na temat prawników współpracujących z Gminą Mosina.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości