Kadencja 2014-2018

(628) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji na temat osób zatrudnionych w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości