Kadencja 2014-2018

(627) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania informacji na temat liczby godzin języków obcych w szkołach na terenie gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości