Kadencja 2014-2018

(626) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zmiany regulaminu Zielonego Rynku w taki sposób, aby możliwa była na terenie tego obiektu organizacja cyklicznej imprezy targowej - "bazarek rz

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf 
Lista wiadomości