Kadencja 2014-2018

(625) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie połączenia transportem zbiorowym wsi Bolesławiec z Mosiną.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości