Kadencja 2014-2018

(624) Zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedłużenia linii autobusowej nr 692 do miejscowości Będlewo.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości