Kadencja 2014-2018

(622) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeglądu drzew na ul. Sienkiewicza i ul. Pożegowskiej.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości