Kadencja 2014-2018

(621) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie uzupełnienia informacji na stronie mosina.pl w zakładce "Inwestycje", o informację na temat postępów prac związanych z daną inwestycją.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości