Kadencja 2014-2018

(620) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zaprojektowania tabliczek informujących o sfinansowaniu danej inwestycji z Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina oraz naklejek informujących o do

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości