Kadencja 2014-2018

(619) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przekazania wykazu wszystkich działek gminnych w Dymaczewie Nowym wraz z podaniem ich numerów, powierzchni i przeznaczenia.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości