Kadencja 2014-2018

(618) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie poszerzenia informacji zamieszczonej w zakładce: Kapituła Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości