Kadencja 2014-2018

(616) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy studni kanalizacyjnej na ul. Krotowskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości