Kadencja 2014-2018

(615) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Skrajnej i ul. Gruszkowej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości