Kadencja 2014-2018

(614) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wycięcia drzewa rosnącego w okolicy ul. Wawrzyniaka 9.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości