Kadencja 2014-2018

(613) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zamontowania koszy na psie odchody przy łączniku ul. Polnej i ul. Mieszka I.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości