Kadencja 2014-2018

(612) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania oznakowania ulic poprzez montaż tablic informacyjnych dotyczących patronów.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości