Kadencja 2014-2018

(611) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przystąpienia do projektu "Na co idą moje pieniądze".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości