Kadencja 2014-2018

(610) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wprowadzenia kursu autobusu z Pożegowa do centrum miasta.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości