Kadencja 2014-2018

(609) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wprowadzenia kursu linii nr 691 w soboty w godzinach przedpołudniowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości