Kadencja 2014-2018

(607) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie naprawy zegara znajdującego się w okolicy Ronda Budzyń.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości