Kadencja 2014-2018

(606) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację budowy/modernizacji oświetlenia drogowego LED.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości