Kadencja 2014-2018

(605) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie doraźnego zmonitorowania stanu powietrza na terenie gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości