Kadencja 2014-2018

(604) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości