Kadencja 2014-2018

(603) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uzupełnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o spółkach handlowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości