Kadencja 2014-2018

(602) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie przedłożenia wykazu przysługujących poszczególnym sołectwom praw własności lub użytkowania, a także innych praw rzeczowych i majątkowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości