Kadencja 2014-2018

(601) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie wyegzekwowania od właścicieli posesji, przez które przebiega ciek wodny Babinka, oczyszczenia tego cieku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości