Kadencja 2014-2018

(600) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wyburzenia "budynku gospodarczego" na placu zabaw przy ul. Pożegowskiej oraz wymiany ogrodzenia na tym placu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości