Kadencja 2014-2018

(599) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zamieszczenia na stronie BIP danych statystycznych dotyczących liczby ludności w Gminie Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości