Kadencja 2014-2018

(598) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie przygotowania ulotki dotyczącej niebezpieczeństw związanych ze spalaniem śmieci.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości