Kadencja 2014-2018

(597) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie remontu chodnika wzdłuż ul. Krosińskiej na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Podgórnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości