Kadencja 2014-2018

(596) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przeprowadzenia akcji zwiększającej świadomość dotyczącą spalania odpadów w piecach c.o.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości