Kadencja 2014-2018

(595) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia umowy z PUK na odbiór odpadów komunalnych oraz kalkulacji kosztów gospodarowania odpadami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości