Kadencja 2014-2018

(593) Ponowiony wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie szczegółowego wykazu wydatków na opiekę nad zwierzętami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości