Kadencja 2014-2018

(592) Ponowiony wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie zwrócenia się do Marszałka Woj. Wielkopolskiego z wnioskiem o uzyskanie informacji, czy na ul. Strzeleckiej można wybudować progi

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości