Kadencja 2014-2018

(591) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej oraz uzupełnienia kostki w zatoczce autobusowej na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości