Kadencja 2014-2018

(590) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejazdu kolejowego na ul. Sowinieckiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości